Master88's Recent Activity

 1. Master88 đã trả lời vào chủ đề Hạo Lan Truyện - The Legend of Hao Lan 2019 28/62 FullHD1080p FFVN.

  Tap 25: https://subyshare.com/j6vwg98hutuz Tap 26: https://subyshare.com/ycqyr5m4323a Tap 27: https://subyshare.com/53sb5k5aj92l Tap 28:...

  18/3/19 lúc 17:02
 2. Master88 đã trả lời vào chủ đề Nhật Thực Phong Bão - Diurnal Storm 2018 12/36 4K UHDTV LT.

  Tap 12: https://subyshare.com/wznlsq86q5wa

  18/3/19 lúc 16:21
 3. Master88 đã trả lời vào chủ đề Mái Ấm Gia Đình P4 - Come Home Love: Lo and Behold TVB 2017 474/600 FullHD1080i FFVN.

  Tap 474: https://subyshare.com/bqn1bvyacfju

  18/3/19 lúc 16:20
 4. Master88 đã trả lời vào chủ đề Trò Đùa Số Phận - You Are a Gift SBS 2016 25/111 HD720p LT.

  Tap 21: https://subyshare.com/2re20oc6pl79 Tap 22: https://subyshare.com/3prwlspn7qzu Tap 23: https://subyshare.com/ge665flkh3re Tap 24:...

  18/3/19 lúc 15:57
 5. Master88 đã trả lời vào chủ đề Tân Thủy Hử - All Men are Brothers 2011 73/86 HD720p LT.

  https://subyshare.com/t6muenz3t3ro

  18/3/19 lúc 15:55
 6. Master88 đã trả lời vào chủ đề Thầy Giáo Thể Chất - My Physical Education Teacher 2017 24/39 HD1080p LT.

  https://subyshare.com/ih4aesuegdao

  18/3/19 lúc 15:53
 7. Master88 đã trả lời vào chủ đề Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny 2017 46/56 HD1080p LT.

  https://subyshare.com/254syqgm6zou

  18/3/19 lúc 15:52
 8. Master88 đã trả lời vào chủ đề Hoa Lửa - There Will Be Fireworks 2015 14/30 HD1080p LT.

  Tap 11: https://subyshare.com/mcrvjw60pxnh Tap 12: https://subyshare.com/hn2vtxay9f3g Tap 13: https://subyshare.com/030s42ly4hs1 Tap 14:...

  18/3/19 lúc 15:49
 9. Master88 đã trả lời vào chủ đề Hoa Kiếm Hwarang - Hwarang: The Beginning 2016 10/20 HD1080p LT.

  Tap 7: https://subyshare.com/t8eerxh94bq5 Tap 8: https://subyshare.com/g8jk1d9fpnxn Tap 9: https://subyshare.com/ytmed43r0qjz Tap 10:...

  18/3/19 lúc 15:48
 10. Master88 đã trả lời vào chủ đề Bác Sĩ Khoa Cấp Cứu - Emergency Department Doctors 2018 43/43 HD1080p LT.

  Tap 42: https://subyshare.com/j8aokclu9xyc Tap 43: https://subyshare.com/egmtbd46qljd

  18/3/19 lúc 15:48
 11. Master88 đã trả lời vào chủ đề Vân Tịch Truyện - Legend of Yun Xi 2018 48/48 4K UHDTV LT.

  Tap 46: https://subyshare.com/ghqc66q9z298 Tap 47: https://subyshare.com/7gpj8iemu3qr Tap 48: https://subyshare.com/9acpwuwyi9jy

  17/3/19 lúc 14:58
 12. Master88 đã trả lời vào chủ đề Nữ Thần Thám - The Ghetto-Fabulous Lady TVB 2019 15/25 HD1080p FFVN.

  Tap 14: https://subyshare.com/ulgh6w8bi1te Tap 15: https://subyshare.com/psml9rfq0pb2

  16/3/19 lúc 15:31
 13. Master88 đã trả lời vào chủ đề Hạo Lan Truyện - The Legend of Hao Lan 2019 28/62 FullHD1080p FFVN.

  Tap 24:https://subyshare.com/zvlom32rcjf0

  16/3/19 lúc 15:29
 14. Master88 đã trả lời vào chủ đề Tân Thủy Hử - All Men are Brothers 2011 73/86 HD720p LT.

  https://subyshare.com/8u6v1pzyj0y9

  16/3/19 lúc 15:27
 15. Master88 đã trả lời vào chủ đề Thầy Giáo Thể Chất - My Physical Education Teacher 2017 24/39 HD1080p LT.

  https://subyshare.com/drhrxpq6yo3v

  16/3/19 lúc 15:25