Master88's Recent Activity

 1. Master88 đã trả lời vào chủ đề Vẫn Là Oh Hae Young - Another Miss Oh tvN 2016 8/18 HD720p LT.

  https://subyshare.com/5c6ywbhuxz9s

  15/7/18 lúc 12:37
 2. Master88 đã trả lời vào chủ đề Vòng Xoáy Vương Quyền - Esoterica Of Qing Dynasty 2016 34/45 HD1080p LT.

  https://subyshare.com/jghwl69oom7b

  15/7/18 lúc 12:37
 3. Master88 đã trả lời vào chủ đề Thập Cửu Muội - Sister Gan Nineteen 2016 30/36 HD1080p LT.

  https://subyshare.com/go2z5naxblat

  15/7/18 lúc 12:36
 4. Master88 đã trả lời vào chủ đề Độc Cô Thiên Hạ - The Legend of Dugu 2018 43/55 HD720p LT.

  https://subyshare.com/zm458i139zti

  15/7/18 lúc 12:35
 5. Master88 đã trả lời vào chủ đề Bố Là Trụ Cột - Full House of Happiness 2016 4/40 HD1080p LT.

  https://subyshare.com/py9heaeve150

  15/7/18 lúc 12:34
 6. Master88 đã trả lời vào chủ đề Thiên Mệnh - Succession War TVB 2018 15/28 HD1080i FFVN.

  https://subyshare.com/wz59lvihekqd

  14/7/18 lúc 14:37
 7. Master88 đã trả lời vào chủ đề Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby TVB 2018 5/20 FullHD 1080p FFVN.

  https://subyshare.com/9d4z3ymayx9s

  14/7/18 lúc 14:36
 8. Master88 đã trả lời vào chủ đề Vòng Xoáy Vương Quyền - Esoterica Of Qing Dynasty 2016 34/45 HD1080p LT.

  https://subyshare.com/q8hxpas5e6wn

  14/7/18 lúc 14:35
 9. Master88 đã trả lời vào chủ đề Vẫn Là Oh Hae Young - Another Miss Oh tvN 2016 8/18 HD720p LT.

  https://subyshare.com/w5w16wryte2x

  14/7/18 lúc 14:34
 10. Master88 đã trả lời vào chủ đề Thêm Một Lần Cuối - Second To Last Love SBS 2016 4/16 HD720p LT.

  Tap 3: https://subyshare.com/5h7zhhk5qxwg Tap 4: https://subyshare.com/of46n7vlenr5

  14/7/18 lúc 14:34
 11. Master88 đã trả lời vào chủ đề Tam Quốc Cơ Mật - Secrets of Three Kingdoms 2018 47/54 HD1080p FFVN.

  https://subyshare.com/irr0pch50c6n

  14/7/18 lúc 14:33
 12. Master88 đã trả lời vào chủ đề Độc Cô Thiên Hạ - The Legend of Dugu 2018 43/55 HD720p LT.

  https://subyshare.com/xf0l2mj38jwj

  14/7/18 lúc 14:32
 13. Master88 đã trả lời vào chủ đề Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Em - The Way We Were 2018 18/50 HD1080p FFVN.

  Tap 17: https://subyshare.com/x9m9myxvuz8n Tap 18: https://subyshare.com/xaq893u83pb4

  14/7/18 lúc 14:29
 14. Master88 đã trả lời vào chủ đề Cha Mẹ Cuối Tuần - Full Love 2017 20/42 HD1080p LT.

  https://subyshare.com/nlsap64b21tb

  14/7/18 lúc 14:28
 15. Master88 đã trả lời vào chủ đề Bố Là Trụ Cột - Full House of Happiness 2016 4/40 HD1080p LT.

  https://subyshare.com/74eg1ipa0f9p

  14/7/18 lúc 14:26